Ofsetový tisk

Ofsetový provoz zajišťuje široký sortiment tiskovin, zejména barevné plakáty, regionální noviny, dopisní papíry, prospekty, etikety s čárovým kódem, brožury a veškeré hospodářské tiskopisy.


 
    Tiskový stroj KBA Rapida 75E.
     Automaticky ovládaný pětibarvový tiskový stroj. Tiskne ve
     špičkové kvalitě a rychlosti plnobarevné letáky, prospekty, brožury,
     katalogy a knihy.Tisky jsou v souladu s normou kvality ofsetového tisku
     ISO 12647. Jedná se o poslední model firmy KBA se zaměřením na
     efektivnost tisku malých, středních i velkých nákladů a na nízkou
     spotřebu elektrické energie.

     Nastavení barevníků je 
     automatizované s využitím
     CIP3 dat.
     ACR kamera slouží k nastavení
     absolutně přesného soutisku
     barev během několika okamžiků.     Kotrola barev se provádí
     spektrofotometrem.     Díky speciálnímu nakladači lze
     zavést papír do stroje přímo z
     palety.    Vysoký vykladač.     Obracák umístěný za 1. věží
     umožňuje tisk 4/1, 3/1, 2/1 nebo
     1/1 během jednoho průchodu
     papíru strojem.


Ofsetový provoz kooperuje při výrobě náročnějších polygrafických výrobků se špičkově vybaveným provozem digitálního tisku, dále pak s knihtiskovým provozem v oblasti číslování, perforace a výseku. Tisková pracoviště jsou doplněna knihařskými provozy.

  

     Knihárna ofsetového provozu


Pro další dotazy využijte poptávkový formulář. >ZDE<